Hulp bij het opruimen

Privacyverklaring van Van Chaos naar Orde

Conform de Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG die op 25 mei 2018 in werking is getreden, informeert Van Chaos naar Orde je in deze privacyverklaring graag over:

 • welke persoonsgegevens Van Chaos naar Orde verzamelt en met welk doel
 • hoe Van Chaos naar Orde persoonsgegevens bewaart en beveiligt
 • hoe lang Van Chaos naar Orde persoonsgegevens bewaart
 • met wie Van Chaos naar Orde persoonsgegevens deelt
 • hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen
 • welke cookies Van Chaos naar Orde op deze website plaatst

Contactgegevens van Van Chaos naar Orde

Van Chaos naar Orde is gevestigd in Den Bosch. De Functionaris Gegevensbescherming van Van Chaos naar Orde is Eva Broetzmann, die bereikbaar is via telefoonnummer 06-51536858 of info@vanchaosnaarorde.nl.

Welke persoonsgegevens Van Chaos naar Orde verzamelt en waarom

Wanneer je je aanmeldt voor coaching registreert Van Chaos naar Orde:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres)
 • Eventuele extra door jou verstrekte gegevens met betrekking tot je hulpvraag

Gegevens van klanten verzamelt Van Chaos naar Orde via een telefonische intake en/of persoonlijk kennismakingsgesprek. Deze gegevens gebruikt Van Chaos naar Orde om contact met je op te nemen, individuele trainings- en/of coachingstrajecten zo goed mogelijk af te stemmen op jouw hulpvraag en/of facturen op te maken.

Wanneer je je aanmeldt als Nieuwsbriefabonnee, registreert Van Chaos naar Orde:

 • Voornaam
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruikt Van Chaos naar Orde om jou de nieuwsbrief toe te sturen.

Wanneer je je aanmeldt voor een informatie- of andere bijeenkomst verzamelt Van Chaos naar Orde:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Evt. afwijkend factuuradres

Deze gegevens verzamelt Van Chaos naar Orde via haar website om jouw inschrijving te verwerken, je te informeren over desbetreffende bijeenkomst en je een gepersonaliseerde factuur te sturen.

Hoe Van Chaos naar Orde persoonsgegevens bewaart en beveiligt

Van Chaos naar Orde neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Eva Broetzmann via info@vanchaosnaarorde.nl.

Hoe lang Van Chaos naar Orde persoonsgegevens bewaart

Van Chaos naar Orde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor Van Chaos naar Orde de gegevens verzamelt. Concreet betekent dit dat persoonsgegevens van klanten maximaal 7 jaar worden bewaard, en persoonsgegevens van deelnemers aan informatie- of andere bijeenkomsten maximaal 2 jaar. Persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees worden binnen 30 dagen na afmelding of verzoek tot verwijdering definitief vernietigd.

Met wie Van Chaos naar Orde persoonsgegevens deelt

Van Chaos naar Orde verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden door en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meer wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan de werkzaamheden die zij voor jou verricht.

Hoe je jouw gegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Chaos naar Orde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te laten sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vanchaosnaarorde.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te zenden. Let op: maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van jouw privacy. Van Chaos naar Orde reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op jouw verzoek. Van Chaos naar Orde wil je er tevens op attenderen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Authoriteit Persoonsgegevens.

Welke cookies Van Chaos naar Orde gebruikt

Van Chaos naar Orde gebruikt op deze website alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Van Chaos naar Orde gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Van Chaos naar Orde hiermee haar website verder optimaliseren. Je kunt je desgewenst afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid

Heb je na lezing van onze privacyverklaring nog vragen, aarzel niet om contact op te nemen met Eva Broetzmann van Van Chaos naar Orde. Zij zal je vragen graag beantwoorden.

© Van Chaos naar Orde – 11 december 2019

  

 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram